Home » Nieuws » World = U Foodtour

World = U Foodtour

Meer dan 7 miljard mensen bevolken onze aarde. Bijna een miljard van hen is ondervoed. En de wereldbevolking stijgt in rap tempo. In 2050 zullen we de aarde delen met ruim 9 miljard andere wereldbewoners. En als de aarde blijft opwarmen komen schoon water en vruchtbare akkergronden nog meer onder druk te staan.

Hoe kunnen we bouwen aan duurzame voedselketens? Welke slimme technologische oplossingen en innovaties komen daarbij van pas? En welke rol kun jij als consument spelen om de druk op de voedselketen te verlagen?

De WORLD=U Food Tour
Op bovenstaande vragen wordt uitvoerig ingezoomd tijdens de Food Tour die begint bij een bank bij jou in de buurt. Tijdens een aantal dialoogsessies waarin je jouw ervaringen bundelt met die van andere deelnemers, kom je tot oplossingen voor voedselverspilling, voedselschaarste, duurzame landbouw. Rabobank experts en ondernemers op het gebied van voedsel en landbouw staan je bij met advies óf vragen misschien juist jouw advies voor hun businesscases. Aan het einde van de Food Tour zet je je plannen om in actie!

Inschrijven voor dit project is helaas niet meer mogelijk.