Home » Nieuws » Bestuurslid 013Food (M/V/X) – Vacature

Bestuurslid 013Food (M/V/X) – Vacature

In de regio Tilburg gebeurt iets moois! Sinds 2019 is daar een foodvereniging ontstaan.
Met betalende leden die geloven in het principe dat Voedsel Verbindt.
Met een eigen
manifest. Een kompas gebaseerd op 4 pijlers: meer kennis, minder kilometers, meer duurzaam en minder verspilling. Een vereniging die heel laagdrempelig stad en platteland, burger en boer, verleden heden en toekomst wil verbinden. Als vereniging hebben we diverse manieren om hieraan invulling te geven.
Maar centraal staan onze laagdrempelige ontbijtbijeenkomsten. Voor die inspirerende, vernieuwende vereniging is een plaatsje vrij gekomen in het bestuur. Zij wij op zoek naar jou?

Competenties

Als lid van het bestuur neem je deel aan vergaderingen en bijeenkomsten. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de programmering. Je bent een pro-actief  lid en aanjager van de ontbijtcommissie. Samen met de commissie organiseer je de ontbijtsessies voor de leden. Bovendien  denk je mee over een voedselbewust ontbijt. Je hebt een relevant (food) netwerk in Tilburg en omstreken. Ook beschik je over de  vaardigheden om een bijeenkomst of event te organiseren. Je hebt overzicht en weet een mooi inspirerend programma neer te zetten.

013Food

013Food is een vereniging van leden die samen een bijdrage willen leveren aan  de verduurzaming van de productie en consumptie van voedsel in Midden-Brabant. Zo geven zij voeding aan duurzaam leven. Tot de 013Food familie behoren uiteenlopende food-initiatieven, bedrijven, boeren, restaurants, de gemeente Tilburg, onderwijsinstellingen, de bibliotheek, stichtingen en andere partijen. De deelnemers, leden en partners vinden elkaar in hun warme betrokkenheid bij de thema’s waar 013Food voor staat. 013Food wil een vereniging zijn die inspireert en daarmee een beweging in de regio op gang brengt, door partijen bij elkaar te brengen die elkaar versterken.

Bestuurslid 013Food

Als lid kom je een in een diverse groep die ieder vanuit de eigen expertise bevlogen is op het bijdragen aan een voedselbewuste regio. Het bestuur van de Vereniging 013Food behartigt de belangen van de leden van  013Food.  Het bestuur initieert activiteiten en ziet toe op de organisatie daarvan.  Elk bestuurslid heeft kennis van ‘duurzame voedselketens’, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en is goed bekend met de voedselbranche. Een bestuurslid voelt zich verbonden met het manifest 013Food, heeft ook de drive en passie van de 013Food leden en kan de verbinding leggen tussen de vertegenwoordigers van ondernemingen, kennisinstituten, overheden, de overige organisaties en consumenten.

Heb jij interesse en wil jij ook bijdragen aan een voedselbewuste regio, neem dan contact op via mail